Trees

Birch Tree
Dead Tree
Large Beech Tree
Large Cactus
Large Fir Tree
Large Oak Tree
Large Palm Tree
Large Pine Tree
Large pile of Driftwood
Log
Medium Beech Tree
Medium Cactus
Medium Palm Tree
Medium Pine Sapling
Medium pile of Driftwood
Short Palm Tree
Small Beech Tree
Small Cactus
Small Fir Tree
Small Oak Tree
Small Palm Tree
Small Pine Sapling
Small Pine Tree
Small pile of Driftwood
Swamp Tree